Tin tức

Cần tuyển gấp công nhân Linhking + công nhân Là +Công nhân May

29/05/2017 | 14:51

Cần tuyển gấp công nhân Linhking + công nhân Là +Công nhân May

Xem tiếp ...

Cần tuyển gấp Nhân viên Thủ kho + Tổ trưởng Tổ dệt

11/06/2016 | 11:20


Cần tuyển gấp Nhân viên Thủ kho + Tổ trưởng Tổ dệt

Xem tiếp ...

Tuyển công nhân Linking + May+ Công nhân Là Sp

11/06/2016 | 10:21

Tuyển công nhân Linking + May + Công nhân Là Sp

Xem tiếp ...

Tuyển nhân viên Kỹ thuật Dệt - Điện tử

27/12/2014 | 14:20

Tuyển gấp Nhân viên kỹ thuật Dệt - Điện tử 

Xem tiếp ...

Tuyển Trưởng/phó phòng kinh doanh

27/12/2014 | 13:41

Cần tuyển Trưởng/ phó phòng kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xem tiếp ...

Đối tác

  • arnold palmer
  • bestibelli
  • crocodile
  • Amaldo
  • Isabey-de-Paris
  • mind brige
  • olivia lauren
  • shesmiss
  • shimaseiki logo your